ultratradycjonalista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nivea. Teraz, w Londynie, nowym jego marzeniem stała się zmiana formatu „Wiadomości”, ułatwiająca ich zbieranie i przechowywanie łaknącym tego wiernym czytelnikom. Marzenie to musiało być ciche, bo zuchwalstwo tak zdradzieckiego nowatorstwa godziło w sam rdzeń zachowawczych nałogów ultratradycjonalisty Grydzewskiego...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Sakowski, Juliusz 1970. Dawne i nowe lata, Paryż : Księgarnia Polska
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.