ultrawspółczesność

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) kosmicznych wzruszeń. I tak było podczas całej naszej podróży: nie stopniowe zanurzanie się w dawno odległy okres ewolucji drogą naukowych rozważań, lecz błyskawiczna współobecność przeszłości i ultrawspółczesności. Obok nas przepływały rekiny i statki wojenne, jedne i drugie nieprześcignione w swym wspaniałym przystosowaniu do walki i obrony. Nad naszymi głowami kołowały mewy i sępy oraz szumiały samoloty bombowe i turystyczne...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Beebe, William 1938. Galápagos na krańcach świata, przeł. S. Markowski, J. Wiedman, Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.