umachać się

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) jednak można również pewne charakterystyczne cechy tego stylu zarówno w fonetyce i morfologii, jak w słownictwie i składni.”19 Oto niektóre z takich cech charakterystycznych. W języku wszystkich powieści pojawiają się kolokwializmy, a więc zwroty, które występują tylko w mowie np.: umachany człowiek jak nieboskie stworzenie (Kk 77) noc ciemna że oko wykol (Kk 116) chcesz mnie do grobu wpędzić (Kk 116) jak zbóje patrzą na nas spode łba (Kk 117) spojrzał, puścił oko do mnie (Kk 195) pyskowali, rzucali się, a ja nic (Kk 112) złość go pewnie wzięła (P 291) zgaga, powiadasz cię piecze (P 288) tak sobie nim głowę nieraz nabiję (Ns 38) Właściwe dla polszczyzny mówionej jest urabianie neutralnym stylistycznie nazwom przedmiotów lub czynności synonimów potocznych o różnej wartości emocjonalnej, np...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lesz-Duk, Maria (red.) 1998. Z polonistycznych warsztatów badawczych Wyższej Szkoły Pe­da­go­gicznej w Częstochowie. Materiały z konferencji naukowej [...], Czę­sto­chowa : WSP
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba pojedynczaforma zwrotna

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.