umbryjsko-toskański

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Włoch była Florencja. Zwłaszcza w 1 poł. XV w. była ona wszechstronnym warsztatem eksperymentalnonaukowym. Artyści florenccy tego czasu, a częściowo i umbryjsko-toskańscy, z zapałem poświęcali się badaniom nad perspektywą linearną, a nawet zaczątkami perspektywy powietrznej, oraz nad proporcjami i mechaniką ruchów ciała ludzkiego; dążyli do bryłowatego odtworzenia postaci w trójwymiarowej przestrzeni, ich prawidłowego ustosunkowania do tła, konsekwentnego ujęcia światła w obrazie; prowadzili doświadczenia w zakresie techniki malarskiej, przechodząc od stosowania tempery do farb olejnych. Do najwybitniej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.