uniżać się

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) I zamknęły się za nim drzwi klasztorne. Matka już go rzadko odtąd widuje, ale jak niegdyś w dziecięctwie jego lat, tak teraz w początkach świętego powołania, czuwa nad nim nieustanną modlitwą. Niekiedy nawiedza go listami, w których uniża się przed jego poświęceniem, skłania swą głowę po błogosławieństwo; a jeśli kiedy co wspomni z dawnych czasów, to tylko by go utwierdzić w powołaniu i przekonać, że Bóg mu je od młodości przeznaczał. Dostało się i mnie w ręce parę takich...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Koźmian, Stanisław Egbert 1872. Pisma wierszem i prozą. T. 2, Poznań : Księgarnia J. K. Żupańskiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba pojedynczaforma zwrotna

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.