uniwersalistyczno-chrześcijański

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) w Lesie Teutoburskim przez Cherusków nad legionami rzymskimi. Przedstawiając w Der Mythus genezę niemieckiej państwowości, skoncentrował się Rosenberg na ocenie dwóch postaci historycznych: Karola Wielkiego i Widukinda 316. Pierwszego z nich uważał za założyciela I Rzeszy, drugiego zaś traktował jako obrońcę germańskiej wolności. W Karolu Wielkim upatrywał reprezentanta uniwersalistyczno-chrześcijańskiej koncepcji monarchii, której przeciwstawiał ideę rasy germańskiej, zaliczając do jej czołowych przedstawicieli Widukinda. Ten przywódca Sasów stanowił dla Rosenberga (inaczej niż dla Hitlera) wzór cnót germańskich. Z tego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Maciejewski, Marek 1985. Ruch i ideologia narodowych socjalistów w Republice Weimarskiej. O źródłach i początkach nazizmu 1919-1924, Warszawa ; Wrocław : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo