uobiektywnienie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Analogiczny proces „uobiektywnienia”16 dokonał się w rzeczowniku kłamstwo. Kłamstwo w znaczeniu wytworu mówienia może według oceny wielu, choć nie wszystkich, informatorów oznaczać zarówno nieprawdę z punktu widzenia X-a, jak i N-a17. Por. np.:...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SSem - Studia Semiotyczne (Wrocław etc.)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.