uogólniać

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Śaumjan uważa takie wnioski za fałszywe, ponieważ opierają się na fałszywym filozoficznym pojęciu materii i odpowiada tak jak Lenin odpowiedział agnostykom: zniknęła nie materia, lecz tylko te formy przejawu materii, które dotychczas uogólnialiśmy z powodu naszej niedostatecznej wiedzy. W takim ujęciu relacyjny zarys języka — jako przedmiot lingwistyki strukturalnej — należy w nie mniejszym stopniu do materii w sensie filozoficznym (tzn. do obiektywnej realności istniejącej niezależnie od naszej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Helbig, Gerhard 1982. Dzieje językoznawstwa nowożytnego, przeł. Cz. Schatte i D. Morciniec, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.