upoetycznianie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Analizując same przekłady, autorka studium stosuje jedno podstawowe kryterium — wierności w stosunku do oryginału. Ukazuje tendencję Dory Gabe do podnoszenia waloru emocjonalnego utworów, do zacierania konkretności obrazowania, niedocenianie tonu ironii i prozaizmów, skłonność do upoetyczniania zwrotów potocznych. Wynika to ze skłonności do poetyki symbolizmu, w jakiej formowała się jako poetka. Teresa Dąbek ukazuje wprawdzie rozwój środków artystycznych tłumaczki i unowocześnianie się jej warsztatu poety i tłumacza...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.