uproduktywnienie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) na pobudzenie inicjatywy prywatnej przez danie dużych ulg i amnestię dla stezauryzowanych kapitałów. Bardzo słusznie. Nie można się jednak łudzić, aby kapitał ten był zużyty na masowe budownictwo domów dla najszerszych rzesz. Będzie to miało raczej charakter uproduktywnienia kapitałów i dostarczenia niewielkiej stosunkowo ilości mieszkań dla najmocniejszej ekonomicznie warstwy, z pozostawieniem w dodatku budowy budynków użyteczności publicznej, potrzebnych dla obsługi tych mieszkań, rządowi lub samorządowi terytorialnemu. Inicjatywa prywatna w bardzo nie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ŻOWSM - Życie Osiedli Warszawskiej Spó­ł­dzielni Mieszkaniowej (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.