uprzyzwoicić

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) klasyków łac. wydana w 1674 we Francji przez trzydziestu dziewięciu uczonych pod kierunkiem Bossueta, Montausiera i Hueta, która zasłynęła jako publikacja okrojona, uprzyzwoicona, ocenzurowana „na użytek Delfina" (łac. in usum Delphini). We wczesnym średniowieczu delfin był zwierzęciem herbowym, a od ok. 1150 przydomkiem rodu hrabiów Albon z Vienny, władających Delfinatem (fr...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kopaliński, Władysław 1996. Słownik eponimów czyli wyrazów odimiennych, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.