uranowo-radowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) skraplania -65°, gęstość 9,73 g/1; najłatwiej ze wszystkich gazów szlachetnych rozpuszcza się w wodzie i w rozpuszczalnikach organicznych; chemicznie bierny; stwierdzono jednak istnienie hydratów i fluorku r. o nie ustalonym dokładnie składzie; r. powstaje w wyniku promieniotwórczego rozpadu radu jako jeden z członów szeregu uranowo-radowego o okresie połowicznego zaniku Tl/t = 3,823 dnia; w minimalnych ilościach występuje w atmosferze ziemskiej i w wodach mineralnych; jako źródło promieniowania znalazł zastosowanie w leczeniu nowotworów; po raz pierwszy został wykryty 1900 przez chemika niem. Friedricha Ernsta...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.