urazogenny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) sacji na punkcie matki. Przejawia się ona w tym, że młodzieniec, a nawet człowiek dorosły nie potrafi wyzwolić się z dotychczasowej, jak w okresie dzieciństwa, zależności od matki, bezkrytycznie przyjmuje jej poglądy lub zasady postępowania. W wychowaniu, aby nie wytwarzać fiksacji, istotna jest profilaktyka, poprzez unikanie sytuacji urazogennych, zwłaszcza związanych ze sferą seksualną, rozwijanie u wychowanka poczucia bezpieczeństwa i akceptacji przez rodziców, oszczędzanie ciężkich frustracji w domu i w szkole...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ozorowski, Edward (red.) 1999. Słownik małżeństwa i rodziny, Warszawa ; Łomianki : Wyd. ATK
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.