urazowo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Otello, Alba, Carlos (»Clavigo«), Harpagon. Stosunek D-a do polskości był tragiczny i skomplikowany. Niechęć do niego w kraju odczuwał urazowo, chował potomstwo urodzone z Polki w duchu niemieckim, ale jednocześnie utrzymywał stosunki z J. Komorowskim (f 1857) i przez niego z krajem, w Poznaniu ze łzami dziękował rodakom za okazane uczucia, pisał nieskazitelną polszczyzną do późnego wieku. Nigdy bodaj nie przestał czuć się Polakiem...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
PSB 1935-. Polski Słownik Biograficzny, Kraków : Polska Akademia Umiejętności
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.