uregulować się

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wać za każdy tom zaraz po jego dostarczeniu. Ilość drukowanych arkuszy, którą każdy tom zawierać może, obliczoną być może w przybliżeniu, a różnica, jaka by z tym rachunkiem wyniknąć mogła, bądź na moją korzyść, bądź na stratę, uregulowałaby się z ostatniego tomu, za który już by mi Szanowny Pan zapłacił z dołu. Jest to propozycja, której spełnienie sprawiłoby mi dogodność dla wymienionego wyżej celu. W każdym razie oczekiwać będę odpowiedzi Szanownego Pana albo o jej przyjęciu, albo z wyrażeniem cyfry i terminów, które Pan oznaczyć mi zechce...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Orzeszkowa, Eliza 1954b. Listy zebrane. T. 1, Wrocław : Zakład im. Ossolińskich
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba pojedynczaforma zwrotna

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.