uregulowywać

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ków i do małego wymiaru błon. Na aparacie tym możliwe jest również badanie radioskopowe na ekranie, które dokonuje się w ten sposób, że obiekt na sprzężonych listewkach ustawia skośnie na różniących się wysokościami kobyłkach i odpowiednio uregulowuje aparat rentgenowski. Przedstawiona konstrukcja wynikła z tego faktu, że musiała zostać dostosowana do przenośnego aparatu rentgenowskiego, na którym nie można było dokonać żadnej innej stałej adaptacji...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
OchrZab - Ochrona Zabytków (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.