urna-popielnica

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wytwory jego rąk świadczą o wysokim poziomie cywilizacji. Przyjętym w archeologii zwyczajem bierze się pod uwagę przede wszystkim ceramikę, czyli wyroby garncarskie. Znamy je zwłaszcza ze znalezisk grobowych. Bo lud „łużycki” wprowadził nie znany dawniej zwyczaj palenia zwłok. Popioły grzebał w pięknych urnach-popielnicach, obok których umieszczało się w mogiłach liczne naczynia „przystawkowe”...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Jasienica, Paweł 1961. Słowiański rodowód, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.