uronowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Możemy tu rozróżnić dwie grupy, tzw. mukopolisacharydy i glukoproteiny. Do pierwszej grupy należą ciała występujące bądź jako wolne wielocukry, bądź jako sole proteinowe tychże. Glukoproteiny natomiast są polipeptydarni silnie związanymi z wielocukrem zawierającym heksozaminę obojętną. Mukopolisacharydy bywają kwaśne lub obojętne. Kwaśne zawierają kwasy uronowe, niekiedy kwas siarkowy. Wszystkim tym substancjom — mukopolisacharydom i glukoproteinom — wspólna jest zawartość acetyloglukozoaminy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hirszfeld, Ludwik 1949. Immunologia ogólna, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.