urzędnik-rutyniarz

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Głównej przyczyny należy doszukiwać się chyba w tym, że byli ludzie, którzy naprawdę chcieli żyć ściśle według nauki Chrystusa, zawartej w Ewangelii. Formalna przynależność do oficjalnej Cerkwi ich nie zadowalała. Kapłanów uważali za płatnych urzędników-rutyniarzy w sutannach, odprawiających nabożeństwa i udzielających sakramentów. Słowa kaznodziejów ewangelicznych, którzy rekrutowali się przeważnie spośród »Amerykanów” (b. emigrantów zarobkowych, którzy powrócili do Kraju),...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.