usensownić

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Czyżby stąd wynikało, że Kaden, lepszy rzekomo obserwator niż interpretator, popróbował raz — właśnie w CS. 25 — w przystępie pasji przezwyciężenia empiryzmu, zrobić jakiś porządek z tymi rozhuśtanymi a bezpańskimi fluktami żywiołu, ujarzmić je, poskromić (w podwójnym tego słowa znaczeniu), ale za to jakoś nazwać i „usensownić”, i że było to pyrrhusowe zwycięstwo, po którym powiedział sobie, że lepsza na wpół anarchiczna obfitość aniżeli uporządkowane ubóstwo? Z dotychczas przytoczonych danych rzeczywiście tak wynika, z innych natomiast a szczególnie z Barcza — wcale nie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Budzyk, Kazimierz (red.) 1946. Stylistyka teo­retyczna w Polsce, Warszawa : Książka
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.