usensownianie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Schlick, konstruując to określenie, stara się wyraźnie ominąć wszelką dyskusję dotyczącą rzeczowego związku między stanami układu oraz charakteru tego związku. Być może jest to rezultat wpływu krytyki klasycznego pojęcia więzi przyczynowej, przeprowadzonej przez Hume’a. Na pewno jednak jesit to wynik neopozytywistycznej maniery „usensowniania” pewnych pojęć przy pomocy definiowania ich w płaszczyźnie formalnej, językowej, co ma zabezpieczyć od wtrętów „metafizycznych”, tkwiących rzekomo w rzeczowym, przedmiotowym sposobie mówienia. Dlatego Schlick de facto nie mówi o stanach, tylko...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.