ustawa-bubel

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Przeciwnikami ZChN w dyskusji o ustawie aborcyjnej byli przedstawiciele 5 	R. Jaroszek, Ustawa-bubel, „Biuletyn ZChN”, Warszawa 30 IV 1992. Wszystkie cytaty pochodzą z tego artykułu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
JaK - Język a Kultura (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.