ustawa-dekret

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wiedzialności karnej za sabotowanie walki narodowowyzwoleńczej i nowej władzy ludowej, 2) ustawę z dnia 27.05.1945 r. o walce z sabotażem, 3) ustawy z dnia 12.12.1946 r. o odpowiedzialności za przestępstwa przeciwko państwu oraz o odpowiedzialności za spekulację i nielegalny handel, 4) ustawę-dekret z dnia 27.05.47 o odpowiedzialności karnej za przestępstwa przeciwko mieniu 26...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Muszyński, Jerzy 1967. Prawo karne wojskowe państw socjalistycznych, Warszawa : Wyd. MON
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.