ustawodawczość

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wynikają z założeń systemu genezyjskiego. Obowiązuje tu zasada doskonalenia indywidualnego jako jedynej drogi duchowej i materialnej ewolucji jednostki; zatem, według Słowackiego, postulat zrównania ludzi przez nadanie im jednolitych praw społecznych jest zdumiewająco bezsensowny: każdego i tak obowiązywać muszą tylko takie prawa, jakie sam sobie pracą własnego ducha w poprzednich jego wcieleniach wysłużył, nie może być więc mowy o jakiejkolwiek jednolitości praw. Ziemska ustawodawczość nie jest w mocy decydować o hierarchii przez duchy ustanawianej. Duchy po prostu są i zawsze będą na różnych stadiach rozwoju, tym samym w każdym momencie istnieją równolegle duchy wyższe i niższe. [...]...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Makowski, Stanisław 1980. Juliusz Słowacki, Warszawa : WSiP
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.