usterkować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 2. Na tekst noty =BQ=, stanowiącej wyjaśnienie różnicy w ilo ści wyrazów, składają się; — skrót =BQ = , — numer czołowy usterkowanego telegramu, uzupełniony po kresce ułamkowej oznaczeniem dalekopisu, z którego został wydany tele gram z usterkami, — faktyczną ilość wyrazów, którą telegram zawiera, oraz gdy tele gram nie zawiera w sumie więcej niż 20 wyrazów, wyraz poprzedzający opuszczony wyraz, następnie sam wyraz opuszczony i wy raz, który następuje po wyrazie opuszczanym; gdy zaś telegram zawiera ponad 20 wyrazów, wówczas po podaniu faktycznej ilości wyrazów podaje się całą dziesiątkę wyrazów, w której powstał błąd, — krzyżyk ( + )...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Służba 1968. Służba ruchu telegraficznego. Regulamin telegraficzny, Warszawa : WKiŁ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.