ustrukturowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) a nawet mogą się sobie przeciwstawiać. Otóż tłumacz jest obowiązany zachować właściwości logiczno-składniowe oryginału zawsze wtedy, gdy owe właściwości płyną z dostosowania składniowej budowy dzieła do ustrukturowania rzeczywistości, której poznania ma dzieło dostarczyć. Już mniej rygorystycznie należy spełniać postulat, by właściwości składniowe zachować w tłumaczeniu, gdy są one wyrazem sposobu myślenia autora, ale niewątpliwie zachodzą przypadki, w których tekst zostałby sfałszowany, gdyby go tłumacz usiłował gwałtem pod tym względem zmienić. Sposób myślenia jest bowiem związany...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Rusinek, Michał (red.) 1955. O sztuce tłumaczenia. Praca zbiorowa, Wrocław : Zakład im. Ossolińskich
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.