utłumić

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jakże! to, gdybym zgwałcił najświętszą powinność, Stargał ślub, zdradził ufność, pognębił niewinność; Gdybym tę przeniewierstwem sam zgubił zbrodniczem, Której bronić przyrzekłem przed Niebios obliczem; Gdybym, krzywoprzysięstwem podwój nem zhańbiony, Wyrzekł się kochającej i kochanej żony ' I zaraz inną kochać obiecywał śmiało, Przeciw której by serce me się oburzało; Gdybym w zakamieniałych piersiach na zgryzotę Utłumił wstyd i czułość i wiarę i cnotę: Wówczas to byłbym godzien władać państwa sterem, Byłbym wielkim człowiekiem, byłbym bohatyrem?...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Feliński, Alojzy 1908. Barbara. Tragedya w pięciu aktach, Warszawa : Gebethner i Wolff
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.