utajnić

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jeśli wymaga tego dobro sprawy (dotyczy to zwłaszcza listów do urzędu), część względnie cały tom listów upoufniamy bądź utajniamy. W tym wypadku przyjęcie powieści epistolarnej do opublikowania oznaczać będzie opuszczenie przez wydawcę w druku części upoufnionych lub utajnionych; jeśli natomiast upoufnienie lub utajnienie dotyczy całości, nakład książki ukaże się w zalakowanych kopertoch, z nadrukiem „poufne" lub „tajne”, a sprzedaż odbywać się będzie jedynie na listę — adresatom wskazanym przez autora...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wittlin, Jerzy 1967. Vademecum grafomana, wyd. 2, Kraków : Wyd. Literackie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.