utajnianie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) § 1. Następujące rodzaje wynalazków i wzorów użytkowych uznaje się za dotyczące obrony Państwa: 1) wszelkie rodzaje broni i amunicji oraz sprzętu pomocniczego do nich, jak również procesy Jpchnologiczne, związane z produkcją tychże, 2) wszelkie rodzaje materiałów wybuchowych, prochów i środków zapalających oraz procesy technologiczne, związane z produkcją tychże, 3) środki, metody oraz sprzęt łączności i sygnalizacji dla celów wojskowych; sposoby, środki i urządzenia do podsłuchiwania, utajniania i rozszyfrowywania, 4) środki, metody urządzenia oraz sprzęt do wykrywania i obserwacji środków technicznych i ludzi, 5) środki, sposoby i urządzenia do kierowania na odległość oraz przyrządy pomocnicze i kontrolne...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bulwicki, B., Dalewski, J. (oprac.) 1957. Poradnik wynalazcy i racjonalizatora (Stan prawny na dzień 1 kwietnia 1957 r.), Warszawa : Wyd. Związkowe
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.