utekstowianie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) celem byłoby stworzenie sytuacyjnej typologii dyskursu. Tekstologia kontrastywna miałaby więc nawiązywać do tradycyjnych zainteresowań klasyfikacjami gatunków i stylów, do analiz stylistycznych, retorycznych i dialektologicznych. Komponent syntagmatyczny obejmowałby różnice w sposobach utekstowiania znaczeń, budowania spójności leksykalnej i gramatycznej, komponent semantyczny zaś dotyczyłby rozkładu informacji referencjalnej w przestrzeni tekstu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Duszak, Anna 1998. Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.