utemperowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) jak np. dydaktyczny poemat Dmochowskiego, a także pisane zgodnie z jej regułami utwory dramatyczne — zgadzam się również z Kottem i Żółkiewskim (którym Pietraszko się przeciwstawia), że doktryna ta tylko w niewielkiej mierze kształtowała ówczesną praktykę literacką, znajdującą się w ostatnich czterdziestu latach Rzeczypospolitej (1755— 1795) pod równoczesnym wpływem rozmaitych kierunków literatury zachodnioeuropejskiej. To przemieszanie haseł i przepisów, a zarazem starego z nowym, doprowadziło nie tylko do swoistego utemperowania (przynajmniej w pracach Golańskiego i Dmochowskiego) samej dok...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.