uteoretycznianie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Trzeba wreszcie podkreślić, że bardzo wiele miejsca i uwagi poświęca spraicom Europy wschodniej codzienna prasa niemiecka. ,,Ostatnie Wiadomości” są jedynym polskim pismem wychodzącym w wolnym świecie, które podają periodycznie dąprze redagowane przeglądy prasy niemieckiej. Ale pominąwszy ten chwalebny wyjątek trzeba stwierdzić, że polska prasa emigracyjna zagadnieniami niemieckimi w ogóle się nie interesuje. Jest to jeden z licznych przejawów ,,uteoretyczniania” się polskiej polityki emigracyjnej, która konsekwentnie unika wszelkiego styku z rzeczywistością. Tymczasem faktem jest, że Niemcy nie przestały być naszym najbliższym sąsiadem...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.