utylitarno-epikurejski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W tych samych latach krytyk formacji przejściowej Ignacy Matuszewski, nawołując do zajęcia się mistyką Słowackiego, odpierał z góry ewentualne zarzuty iDoktryny współczesnego spirytyzmu i okultyzmu a mistyka Słowackiego, „Przegląd Tygodniowy”, 1892, nr 17): Ze podobne mistyczne doktryny mogą się nie spodobać pewnej warstwie ogółu, uważającej poezję za służkę swoich utylitarno-epikurejskich dążeń i ideałów, to kwestia obojętna dla historyka literatury, który ma obowiązek wniknąć we wnętrze każdego twórczego umysłu 1 rozebrać jego naturę sine ira et studio, tj. bez oglądania się na wszelkie możliwe gusty i sympatie praktyczno-życiowe...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Żmigrodzka, Maria (red.) 1981. Problemy polskiego romantyzmu. Ser. trzecia. Praca zbiorowa, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.