utylitarno-racjonalistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 1854) przeprowadził D. najbardziej zdecydowany atak na ustrój kapitalistyczny — mówił prawdę o nędzy i wyzysku proletariatu w przemysłowych okręgach Anglii oraz o okrucieństwie i bezwzględności burżuazji, krytykując zarazem jej utylitarno-racjonalistyczny pogląd na świat. Bardziej optymistyczny ton powrócił w Wielkich Nadziejach {Great Expectations, 1860— —1861) i Naszym wspólnym przyjacielu {Onr Mutual Friend, 1864— — 1865), w których D., zastana...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Helsztyński, Stanisław (red.) 1971. Mały słownik pisarzy angielskich i amerykańskich, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo