uwieloznacznienie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Biegunowe opozycje w romantycznej wizji staropolszczyzny: idylla cnotliwego dworku i tragiczna groza zamku zbrodniczego magnata, uzyskały w dramacie Słowackiego wymiar realistyczny. Dokonało się to za sprawą uwieloznacznienia wartości. Zmąciła się niewinność idylli — nie tylko cierpieniem, ale i grzechem, uczłowieczyło się zło — w ciemnym splocie uczuć miłości i pogardy wiążących ojca i syna. Rozszerzyła się skala jakości estetycznych, a subtelność i zawiłość więzów uczuciowych między postaciami dramatu pokonała melodramatyczną sensacyjność ubocznych wątków fabularnych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Żmigrodzka, Maria (red.) 1981. Problemy polskiego romantyzmu. Ser. trzecia. Praca zbiorowa, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.