uwstecznianie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tego kultu prostoty? Pisarze tacy, jak Orzeszkowa, nie są całkiem od tego zarzutu wolni. A zarzut to ciężki. Ta nasza obojętność i zaufanie w sobie były i są jedną z metod najskuteczniejszego uwsteczniania samych siebie w rozwoju. Podczas gdy nasza myśl rozkoszuje się swojską prostotą, wydaje się, że giniemy wprost, zasypani przez wióry, odpadające od tych desek, z których wznosi ludzkość swoje przyszłe życie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Brzozowski, Stanisław 1936. Dzieła wszystkie. T. 6. Współczesna powieść i krytyka, artykuły literackie, studja o Wyspiańskim, Warszawa : Instytut Literacki
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.