uzasadnić

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nie, to wcale nie jest takie proste, jak mi się wydawało! Carell, słynny lekarz francuski, nie wahał się napisać umierając, że gdyby mu Bóg dał jeszcze dziesięć lat życia, uzasadniłby naukowo istnienie świata pozamaterialnego i wzajemną obu światów zależność...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Więź - Więź (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.