uzus

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) między zjazdami. Duże zainteresowanie okazywało zawsze International Law Association sprawom morskim, i z tego zakresu pochodzą najbardziej znane rezolucje Towarzystwa, naprzykład zrewidowane ostatnio w roku 1924 w Sztokholmie tak zwane York-Antverp Rules w przedmiocie awarji wielkiej, obowiązujące w drodze milczącej zgody i uzusu, to jest bez konwencji międzypaństwowej, przedsiębiorstwa okrętowe. Podobnie rzecz się ma z regułami Haskiemi 1921 roku co do konosamentów. Ostatni zjazd International Law Association odbył się w Budapeszcie w roku 1934. Jeden z ostatnich zjazdów miał...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Babiński, Leon 1935. Zarys wykładu prawa międzynarodowego prywatnego. I. Nauki ogólne. Prawo osobowe, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.