volkistowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:

Warning: file_get_contents(http://150.254.102.135/viewDjvu/JPGs/IJ_2079.txt): failed to open stream: Connection refused in /var/nfjp/wp-content/plugins/NFJP/lemma-template.php on line 136

Warning: file_get_contents(http://150.254.102.135/viewDjvu/data.txt): failed to open stream: Connection refused in /var/nfjp/wp-content/plugins/NFJP/lemma-template.php on line 143
(...) Warto zwrócić uwagę na dokonane w rozdziale V zestawienia paraleli między założeniami ideologii NSDAP a poglądami pre- i parafaszystowskimi. Przekonywająco został ukazany wpływ na myśl polityczną nazistów koncepcji F. Nietzschego. Jego zachwyt nad immoralizmem, apologia wojny i zła znalazły — według przytoczonych przez Blanka słów T. Manna — „swoje miejsce w pojemnej jamie faszystowskiej ideologii”. Do grona duchowych „zwiastunów” narodowego socjalizmu zaliczył Autor licznych przedstawicieli nurtu volkistowskiego, geopolityków i reakcyjnych historiografów niemieckich. Nieporozumieniem wydaje się umieszczenie wśród prekursorów nazistowskiego rasizmu L. Gumplowicza, krytycznie oceniającego dorobek niemieckiej nauki o rasach (min. na łamach „Przeglądu Hi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.