wąskocechowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) AMERYKAŃSKA FEDERACJA PRACY, American Fédération of Labor (AFL), najstarsza centrala związkowa USA, utworzona 1881 z inicjatywy S. Gompersa ; była organizacją wąskocechową typu trade-unionistycznego (—> trade-uniony), obejmującą wykwalifikowanych robotników. W chwili powstania zrzeszała 25 związków krajowych, m.in. ; odlewników, górników,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kolebacz, Bogdan 1984. Komunistyczna Partia Polski 1923-1929. Problemy ideologiczne, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.