wąskoresortowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W. Lenin — wszystkie te dziedziny są ściśle ze sobą powiązane, toteż ich podział «resortowy» niezbędny do zarządzania państwem przynosi szkodę, jeżeli nie prowadzi do stałej pracy nad koordynacją naszej działalności, nad usuwaniem tarć, kancelaryjnej mitręgi, wąskoresortowej ograniczoności, biurokratyzmu” 33...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dobieszewski, Adolf 1984. Zasady i mechanizmy funkcjonowania partii (Model leninowski), Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.