węgiel-tlen

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ugrupowanie amidowe jest od wielu lat przedmiotem badań doświadczalnych i teoretycznych. Źródłem tego zainteresowania jest nie tylko znaczenie układów amidowych w chemii i biochemii, o którym była mowa we wstępie, lecz takie ich ciekawe właściwości związane z labilną strukturą elektronową grupy CONH. Istnienie wiązania podwójnego węgiel-tlen grupy karbonylowej oraz dwóch wolnych par elektronowych na atomie tlenu 1 jednej na atomie azotu prowadzi do delokalizacji tych elektronów. W chemii organicznej w sposób obrazowy jest to opisywane za pomocą struktur mezomerycznych:...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bukowska, Jolanta 1986. Spektroskopia oscylacyjna roztworów amidowych, Warszawa : UW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.