włączeniowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) KLATRATY [od łac. clatro 'zamykam'], międzycząsteczkowe związki inkluzyjne (włączeńiowe), powstające w wyniku zamknięcia cząsteczek jednego składnika w pustych przestrzeniach sieci krystalicznej, utworzonej przez drugi składnik (stanowiącej pewnego rodzaju szkielet krystaliczny); między cząsteczkami obu składników nie powstają klasyczne wiązania chemiczne; układ jest stabilizowany słabymi siłami —► Van der Waalsa. Niektórzy autorzy nazwą „k.” obejmują jedynie związki włączeniowe, w których szkielet krystaliczny ma budowę klatkową; inni zaliczają także do k. struktury kanalikowe i warstwowe. Do k.(w szerszym znaczeniu) zalicza się połączenia hydrochinonu z gazami (m.in...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.