właściwość-jakość

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) performatywnym. Funkcja performatywna języka wiąże się zatem z pozajęzykowymi elementami podmiotu mówiącego. Elementy te są obiektywnie uzasadnione i obwarowane, ale należą do tzw. subiektywnej konstytucji podmiotu, będąc jego określoną właściwością-jakością. Podmiot używający języka manifestującego akt swojej władzy obdarowuje swój język funkcją performatywną...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Krąpiec, Mieczysław Albert 1995. Dzieła. T. 13. Język i świat realny, Lublin : KUL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.