włazny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Sporą część tych opłat otrzymywał między innymi wojewoda. Suma zależała od jego własnej woli. Mieszkańcy Kozielska w swej skardze na wojewodę, którą już przytaczaliśmy, wymieniają wśród innych nadużyć również i to, że wtrąca on niewinnych do więzienia, „a więziennicy z nas włazne ściągają ... a z więzienia wykup biorą wielki” “...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Rabinowicz, Michał 1985. Życie codzienne w ruskim i rosyjskim mieście feudalnym, przeł. W. Dłuski, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.