włodarzenie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W AKCJI UWŁASZCZENIOWEJ Na Ziemiach Zachodnich Polski każda większa akcja o charakterze gospodarczym ma doniosłe znaczenie polityczne i jeśli dotąd można mówić na terenie Ziem Odzyskanych tylko o względnej stabilizacji gospodarczej, to przyczyną tego jest w pierwszym rzędzie nieuregulowanie dotąd na przestrzeni trzech lat naszego włodarzenia stanu prawnego własności mienia nieruchomego a w szczególności mienia przemysłowego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
DBGosp - Dolnośląski Biuletyn Gospo­darczy (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.