włosko-chorwacki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Na prezydenta stałej komisji ekonomicznej włosko-chorwackiej został powołany G. Volpi di Misurata, prezydent Faszystowskiej Konfederacji Przemysłowej, przedstawiciel grup finansowych bliskich współpracy z Niemcami, ale'i konkurujących z nimi. Od 1938 r. przez holding Ubezpieczenia Powszechne współpenetrował Jugosławię gospodarczo. Stronie chorwackiej przewodniczył V. Kośak, minister finansów. Koszty okupacyjne, zapłacone obydwu mocarstwom okupacyjnym, wyniosły 450 mld kuna...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Madajczyk, Czesław 1983. Faszyzm i okupacje 1938-1945. Wykonywanie okupacji przez państwa Osi w Europie. T. 1. Ukształtowanie się zarządów okupacyjnych, Poznań : Wyd. Poznańskie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.