wświdrowywać się

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) umożliwia oddychanie w czasie wdrążania się ś. w ciało napastowanego zwierzęcia; przystosowaniem do pasożytniczego trybu życia jest również duży i silny język z rogowymi zębami, służącymi do rozszarpywania zdobyczy, zanik oczu oraz silny rozwój narządów zmysłów — węchu i dotyku. Ś. napastują ryby i głowonogi, wświdrowując się głęboko w ich ciało, wyżerają mięso i trzewia; są obojnakami; przechodzą rozwój bez przeobrażenia; nie mają znaczenia gosp.; mogą wyrządzać szkody w rybołówstwie; występują w strefie dennej O. Atlantyckiego i O. Spokojnego; u eur. wybrzeży O. Atlantyckiego żyje Myxine glutinosa (dł. do 50 cm), w O. Spokojnym — Bdellostoma stouti (dł. do 1 m)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówforma zwrotna

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.