wżarcie się

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wkąs «wżarcie się»: „przewrotu (...) który (...) najeżył się urwiskami i nastrzępił mnóstwem wyskoków i wkąsów“ U. I, 113. Nomen acti skonkretyzowane jako nazwa podmiotu biernego. W Sł. K. K. w przytoczonym przykładzie zamiast „przewrotu“ błędnie podane „powrót“...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Doroszewski, Witold 1949. Język Teodora Tomasza Jeża (Zygmunta Miłkowskiego). Studium z dziejów języka polskiego XIX wieku, Warszawa : TNW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedynczaforma zwrotna

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.