wałęsowiec

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tych leksemów schodziła na plan dalszy. Programy informacyjne, a także teksty dyskusji czy polemik prasowych wypełniały się słownictwem dotyczącym zwolenników i przeciwników partii politycznych, stronnictw czy stowarzyszeń oraz ich liderów (wałęsowiec, zetchaenowiec, kapeenowieć). W reklamach prasowych, radiowych i telewizyjnych oraz w tekstach drobnych ogłoszeń przybywało skrótowych nazw przedmiotów codziennego użytku (halogen, mikrofalówka). W sprawozdaniach z wystaw zwierząt rasowych padały określenia birman, kaukaz, nowofunland, pers, szetland. Wyrazy kablówka i ramówka stały się niemal terminami w języku telewizji; Czas na dokument to nazwa programu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Gruszczyński, Włodzimierz, Bralczyk, Jerzy, Majkowska, Grażyna (red.) 1999. Polszczyzna w komunikowaniu publicznym. Prace poświęcone Profesor Hali­nie Satkiewicz z okazji jubileuszu Jej i Jej Zakładu, Warszawa : Aspra
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.